Utveckling

Jag har nyligen fått en liten i min vård som är 10 ½ månad. Hen har bott i jourfamilj sedan hen var drygt 2 månader och har anknutit till sin jourmamma. Överflytten har gått bra och liten mår fint men jag undrar över barnets utveckling. Liten använder inte sina händer i den omfattning ett barn på 10-11 månader brukar göra och är väldigt känslig för beröring på händerna. När barnet äter eller vill något så håller hen händerna rakt ut och viftar med dem som om hen skulle börja flyga och i början fick vi inte hålla handen eller smeka handen. Barnet vinkar inte, håller inte i sig (vill absolut inte hålla i sig), sträcker sig inte efter en, pekar inte och vill heller absolut inte plocka upp mat och stoppa i sin mun även om Liten rent motoriskt klarar detta fint då pincettgreppet är ganska väl utvecklat, och också väldigt gärna vill äta maten. Vill heller absolut inte hålla i mugg eller flaska. Hen använder inte händerna som stöd och kan därför inte sätta sig upp själv, ställa sig på knä eller ställa sig med stöd och har också väldigt svårt och kämpigt att rulla runt även om hen klarar detta. Hen hatar att ligga på magen då hen inte stöder sig med händerna och därför får det jobbigt att hålla upp huvudet. Hen leker dock med sina saker och använder då händerna, sträcker sig efter saker, undersöker saker, slår, drar och kan också stoppa nappen i munnen. Tittar också ofta på sina händer helt förundrat så som mycket yngre barn brukar göra. Hen går fint i sin gåstol och parerar hinder och hörn med stor skicklighet. Hen har också lärt sig klappa händerna för en vecka sedan och har gjort detta några gånger under veckan. Jag tycker som att det finns en förmåga att använda händer och armar åldersadekvat men att Liten av någon anledning inte vill göra detta. Vad jag vet finns inget trauma kopplat till händerna eller armar. Är Liten bara allmänt sen i utvecklingen eller kan det vara annat som ligger bakom... det finns inget missbruk i samband med graviditeten.
 

anne

Administrator
Forumpersonal
Hej!
Här skulle jag ha en dialog med ansvarig socialtjänst och jourhemmet, vad har de sett och funderat över? Vad säger BVC? Tyvärr så säger ibland BVC att allt är normalt fast man tydligt ser att så inte är fallet. För ett av våra barn så bad vi att få prata med en psykolog på BVC, det var inga problem att få tid och vi fick prata med någon utomstående om det vi funderade över.

Utifrån den erfarenhet vi fått med våra små så är tidiga insatser väldigt viktiga, också att få prata med någon som har stor kunskap om barns utveckling om sina funderingar och hur man kan arbeta för att hjälpa barnet. Även hjälp med att se de små framsteg som barnet gör, för ofta "glömmer" man det lilla i den stora bilden. Man kämpar och kämpar för man vill så gärna hjälpa, därför är det alltid bra att ha någon form av handledning/stöd av kunnig person inom barns utveckling för att orka i längden.

Skriv ner era funderingar och ta upp dem med er handläggare. Alla barn utvecklas olika men det är många gånger svårare med mindre barn, vad är "normalt" och inte? En fråga som vi kämpade mycket med tills barnen fick sina diagnoser och vi lättare kunde möta barnen där de faktiskt befann sig. Det behöver inte finnas någon diagnos bakom men det är viktigt att ni får stöd för att "hitta rätt".

Lycka till!

Anne
 
Hej och tack för svar :). Tyvärr är barnets handläggare alls inte intresserad av att prata om barnets utveckling och har just tagit över ärendet och verkar inte veta något alls om barnet överhuvudtaget. Jag betvivlar att denne ens har läst journalen då denne frågade mig om telefonnummer till föräldrarna :down:. Min egen handläggare är jättebra men hen har inte tillgång till barnets uppgifter. Barnet har dock en tid för 1-årskontroll på BVC om en månad så får väl stilla mig tills dess.
 

anne

Administrator
Forumpersonal
Aj då det lät inte så bra. Hoppas att det blir bättre med tiden. Bra att ni har en tid hos BVC inbokad, jag skulle "observera" barnet fram tills dess och skriva ner allt jag funderade på och ta upp med dem då. Ibland kan det behövas att BVC skriver mer ingående om vad de ser för att det ska ge en tyngd om ni och/eller barnet skulle behöva några insatser på något sätt för att främja barnets utveckling. Något som du/ni kan ha med er vid besöket hos BVC.

Ha det bra!

Anne
 
Topp