Vårdnadsöverflytt

Hej!
Undrar om någon kan dela med sig av sin erfarenhet angående vårdnadsöverflytt. Behöver det finnas ett fungerande umgänge som kan skötas på egen hand av familjehemmet? Går det att få fortsatt stöd av soc i umgänget?

mvh
 
Hej!
Vi har gjort två stycken VÖF. För oss så har umgängena fungerat bättre efter än före VÖF. Vi kommer tillsammans överens om när det passar oss alla. Vi har inget stöd från soc, något som vi själva valt. Har inget behov av det utan vi sköter allt själva som vi gjort hela tiden.

I lagen så står det att man kan få fortsatt stöd om man begär det. Hur detta stödet kan se gissar jag ser väldigt olika ut. Dock gäller det inte stöd för barnet, då är det boendekommunen (om det är en annan) som man vänder sig till.

Det är mycket viktigt att man innan en VÖF pratar om och får på papper hur stödet ska se ut så man känner sig trygg. Något som kan vara bra att veta är att socialtjänsten har ingen möjlighet att reglera i ett avtal hur umgänget ska se ut utan det är bara en domstol som kan bestämma det. Är det problematiskt med umgänget så kan socialtjänsten när de ansöker om VÖF även ta upp umgänget så att det kan regleras i en umgängesdom.

Efter en VÖF så ska det skrivas ett avtal som reglerar den ekonomiska ersättningen till de särskilt förordnade vårdnadshavarna.

Anne
 
Tillbaka
Topp