Anknytning 4 månader

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Säg att ett barn på fyra månader blir placerat. Detta under en tid då barnet vet vilka dess anknytningspersoner är.

Barnets biologiska föräldrar har varit nära barnet sedan födseln, och barnet upplevs känna sig tryggare hos dem än med andra. Föräldrarna har tagit hand om sitt barn exemplariskt och är lyhörda för hans eller hennes behov.

Detta barn blir då placerat i ett familjehem, med människor han eller hon inte känner till, och som inte vet hur just detta barn fungerar. Hur kommer detta påverka barnets mentala utveckling och trygghet?

Jag anser att barnet måste få ha fri tillgång till de biologiska föräldrarna, för hans eller hennes bästa. INGEN kan ersätta dem, hur påläst man än är om barn.

Det optimala vore att öppna sitt hem för bioföräldrarna och låta barnet få umgås med dem på sitt villkor.

Om jag själv var barn skulle jag vilja ha det så.

Vad tycker ni?
 
Vad menar du med "låta barnet få umgås med dem på sitt villkor. "
Ska föräldrarna placeras tillsammans med barnen i familjehemmet eller hur menar du?
Ska bio få Komma när dom känner för det? Umgås med lilla :angel: när ängeln är glad o go?

MEN vem tar hand om ängeln när den har kolik en hel natt, när den lilla är snorig och febrig och behöver bäras en hel natt o.s.v

Men en liten behöver knyta an till familjen den bor i, inte sagt att det inte ska vara umgängen men någon måste ha huvudansvar och en liten kan inte knyta an till hur många som helst, då skulle vi lika gärna kunna behålla barnhem med massor med personal som kommer och går, och det vet vi inte är bra för småttingar.

Men berätta gärna hur du skulle vilja ha det....
 
Gör mitt bästa... sa:
Men om bio tar hand om sitt barn exemplariskt behöver det ju inte placeras i familjehem om det inte är pga sjukdom.....???
Precis min tanke, varför skulle barnet omhändertas om det är så bra med bios?
Och vilket familjehem skulle kunna leva ett normalt liv med en så öppen dörr?
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp