Familjehem som sätter diagnos...

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
I vårdnadsutredningen, under stycket Referenssamtal med familjehemmet, kan man läsa följande:
De tror att X kan befinna sig inom ramen för autismspektra.
Hur ser ni på detta? Själv tycker jag att det är fullständigt respektlöst av detta familjehem att kasta en diagnos i ansiktet på mitt barn, låt BUP eller något utreda det? Dessutom vet detta familjehem ytterst lite om barnets bakgrund på en djupare nivå, om händelser tidigt i livet och som har betydelse för hur barnet är. Dvs omsorgsbrist, våld, hur pappan under en tid förvägrade barnet rätten till mig.
 
Jag ser inte att det kastas en diagnos på ditt barn, jag ser vuxna som bryr sig och är oroliga.
Familjehemmet berättar vad de ser, tycker du inte det är bra?
Så ditt barn kan få hjälp oavsett vad det innebär (BUP, medicin, läkarhjälp, hjälpmedel osv)
 
Jag ser inte att det kastas en diagnos på ditt barn, jag ser vuxna som bryr sig och är oroliga.
Familjehemmet berättar vad de ser, tycker du inte det är bra?
Så ditt barn kan få hjälp oavsett vad det innebär (BUP, medicin, läkarhjälp, hjälpmedel osv)
Ja, på ett sätt är det väl bra men jag tycker att det inte är deras uppgift att yttra sig om det, de är inte professionella. Hur tror du att mitt barn skulle reagera om h*n senare fick läsa dessa anteckningar? Om det sen inte visar sig stämma att det inte finns tillräckliga grunder för diagnos?

Om skolan på egen hand märker saker och hintar om ev diagnos är det en annan sak. De har koll på sånt här samt hur man bemöter barn i detta. Jag vet inte hur det ser ut om ev utredning då jag tyvärr inte är vårdnadshavare (än). Men jag har varit tydlig med att OM en utredning kommer göras så ska jag vara delaktig då jag sitter på en massa information om saker som har betydelse.

Diagnoser är mode. Ett tag skulle ju alla som avvek på något sätt felaktigt få en diagnos när kriterierna i själva verket är hårda. Och hur roligt är det att bli stämplad med en diagnos och sen få fel hjälp?
 
Jag tänker att man får ta det för vad det är - en fundering bara, inte en stämpel eller ett tvärsäkert uttalande? Jag har fem barn (biologiska, har inte varit familjehem men skulle vilja vara i framtiden, därför jag är på den här sidan) där den äldsta flickan (16-17 år) fick diagnosen atypisk autism nu i julas. Det har varit en ögonöppnare på så sätt att man inser att autism kan vara så mkt mer/yttra sig på så många olika sätt mer än det man kanske först tänker på. Om nån hade sagt autism när min flicka var i ålder 0-12 år så hade jag trott att de drev med mig, det fanns inte på kartan... Särskilt flickor med autismspektrum kan tendera att flyga under radarn för både skola och föräldrar. Forskningen är i mångt och mycket inriktad på pojkar och flickornas AST tar sig ofta delvis andra uttryck.

Vi föräldrar har lyft saker på utvecklingssamtal med skolan genom åren, men ingen i grundskolan har riktigt nappat på att det skulle vara något särskilt med vår dotter. Däremot har vi fått frågan av en lärare om hon sover ordentligt, då de tyckt att hon har en tendens att drömma sig bort... samtidigt som en annan lärare avfärdat funderingarna med att bara för att man dagdrömmer har man väl ingen diagnos heller. Vår flicka gick från bra betyg i årskurs 6 till enbart godkänt i två ämnen när hon gick ut 9:an, trots div insatser från skolans håll.

Nu går hon gymnasie anpassat för AST och det går jättebra ämnesmässigt.

Med det sagt, jag vet ju inte könet på ditt barn, men vill bara lyfta att familjehemmet kanske ser saker hos ditt barn som de har sett förut/lärt sig om via tidigare erfarenhet.

Hur gammalt är ditt barn?
 
Senast redigerad av en moderator:
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Tillbaka
Topp