Samtal med soc

Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Hej
Snart är det dags att ha möte med soc som vi har varje halvår för uppföljning av våra lånebarn. Varje gång vi träffas är deras mamma med. Är det alltid så att de ska följa med? Önskar att prata med soc utan att hon är med. Kan vi säga att vi önskar vara själva eller?
 
Hej
Vi har två lånebarn sedan 3 år och vi har aldrig haft uppföljningssamtal tillsammans med föräldrarna...
Var sjätte månad kommer de och pratar med barnen enskilt hemma hos oss och sedan har vi ett uppföljningssamtal på soc kontor och de har sedan samtal med föräldrarna.
Våra lånebarn är LVU kanske skillnad om det är en SoL.
Fungerar kanonbra. Just nu är vi inne i enbra period! känns jätteskönt.
 
Vi har haft gemensamma samtal med soc+bioförälrar och samtal med enbart soc. och jag tycker att det bara skall vara soc man talar med på planerings/uppföljningsmötena.
Behövs det sedan ett samtal där även biofamiljen deltar så kan man ha det men själva uppföljningssamtalen skall ske enbart med soc. Hur skall man annars kunna vara ärlig i det som kanske inte fungerar?

Hos oss slutade de gemensamma samtalen alltid i kaos med anklagelser som haglade från bio och med soc som inte kunde hålla sams sinsemellan :twomad:

Kräv att få ha dessa samtal utan bio, så gjorde vi och nu fungerar allting tämligen smärtfritt.
 
Vi har alltid haft uppföljningsmötena utan bio.
Först lite fika och snack tillsammans, sedan bara vi och så har soc delat på sig och pratat med ett barn var enskilt.
Har kännts jätteskönt då soc fått se hur barnen är tillsammans med oss.
Tyvärr är det inget positivt beteende men det ökade förståelsen över hur vi hade det..................
Bio har bara varit hos oss i samband med placeringen.

Kan tillägga att vi bara jobbat med LVU.
 
Nu har vi bara haft ett uppföljningsmöte, men det var utan bio.
Först pratade soc med oss och sedan med barnet. Allt lugnt och stilla
barnet är SoL placerat. / lilla ja
 
Vi har alltid bioföräldrarna med på omprövningarna. Jag kan inte tänka mig något annat då det är då vi gemensamt går igenom vad som sagts på förra omprövningen, hur det har följts upp under senaste halvåret och hur vi ska gå vidare de närmaste sex månaderna. Föräldrarna, som oftast har haft svårast att följa sin åtaganden kan inte ljuga om, eller försköna vad som hänt/inte hänt. De kan inte skylla på mig utan får själva stå till svars. Jag kan informera om hur barnen mått vid t.ex. umgänge, vad som kommer att hända i min familj och vad som hänt sedan sista mötet.Både soc. och föräldrar får reda på hur t.ex. skolan funkar, vilka läkar/tandläkarbesök som varit/ska bli. Det blir ibland många hårda ord sagda, men med hjälp av ett bra soc. brukar vi kunna enas om att ha barnets behov i fokus och skiljas som vänner. De här träffarna är ett bra tillfälle för soc.att se hur barnets relation till föräldern är. Ibland är barnet kvar på dagis en stund då vi kan ta upp det som inte barnet behöver veta.
Sedan kan jag självklart ha ett eget möte med soc. endera på telefon eller på kontoret eller hemma.
Vi har alltid under alla år haft lika dant på omprövningarna med tre olika soc.
Mat-tilda
 
Har man ett bra soc som kan hantera ett sådant möte är det ju KANON!
Tyvärr är vi långt ifrån alla som har turen med det.....

Denna form av träffar har vi haft utöver omprövningarna var 6:e månad.
Rapportering om skola/läkare/aktiviteter osv har vi haft kontinuerligt vid veckosamtalen.

Grattis till ett bra soc!
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.
Topp