Senaste innehållet av Lillasyster

 1. L

  Hur fungerar det?

  Tack snälla för hjälpen! Då vet jag hur jag ska gå vidare
 2. L

  Hur fungerar det?

  Tack för svar! Jag har påtalat att det ska stå med i avtalet att de ska stå för eventuella rättegångskostnader. Nu har jag fått som svar att det ska gå genom våran hemförsäkring? Jag kommer inte vidare i frågan då våra soc.sekr har lyft det med sin chef och hon står helt fast i att det ska gå...
 3. L

  Lönebortfall vid umgänge?

  Hej Situationen är som sådan att umgänget ska bli flyttat vid några tillfällen, det är med god framförhållning men till saken hör att jag jobbar på de nya dagarna som soc har valt. Jag har då framfört att jag kan ta ledigt men att jag vill ha lönebortfall, soc i sin tur säger att jag ska...
 4. L

  Hur fungerar det?

  Hej! Undrar om någon har koll på det här med vårnadsövetflytt. Vi har en placering som har bioföräldrar som överklagar allt som går att överklaga. Hur skulle det kunna se ut efter en vårdnadsöverflytt? Kan de överklaga beslut av vårdnadsöverflytt hur många gånger som helst och under hur lång...
 5. L

  Första veckan hos er?

  När ett yngre barn flyttade in, var vi hemma så mycket det bara gick den första månaden/ månaderna. Att åka bil, handla och lämna de andra barnen på skolan var en stor utmaning för den lilla. Otrygghet inför vad som skulle hända innan alla nya rutiner blev vardag. Väntade med att introducera...
 6. L

  Vårdnadsöverflytt

  Tack snälla för svar!
 7. L

  Vårdnadsöverflytt

  Hej! Undrar om någon kan dela med sig av sin erfarenhet angående vårdnadsöverflytt. Behöver det finnas ett fungerande umgänge som kan skötas på egen hand av familjehemmet? Går det att få fortsatt stöd av soc i umgänget? mvh
 8. L

  Telefonkontakt med bio

  Hej! Är nyfiken på hur ni skulle hantera tråkiga sms från bioföräldrar? Vi har idag telefonkontakt en gång i veckan med bio men det fungerar dåligt då de idag inte har förmågan att sköta detta. Vi får enbart sms om "lättare" hot och anklagelser. Vi tar det inte så hårt men inte heller...
 9. L

  Höga krav

  Vi har blivit tillfrågade om vi kan ta emot en placering som finns ett par timmar från där vi bor. Tanken med placeringen var att hen behövde komma ifrån sin hemkommun. Vi visste att det skulle vara ganska täta umgängen och vi gjorde bedömningen att vi fixade det trots ett antal timmars körnin...
 10. L

  Ersättning vid jourhem

  Hej! I den kommunen jag har arbetat för (om du är kontrakterad) får du en arvodesdel som betalas ut en gång i månaden även om ni står tomma, omkostnaden betalas ut i samband med att ni får ett uppdrag. Var det svar på frågan?
 11. L

  Avlastning för barn med stora behov av stöd.

  Hej! Jag har ingen erfarenhet av att behöva avlastning utifrån familjehemsplacerade. Men blir lite nyfiken och undrar om det verkligen är soc som står för avlastning i hemmet som assistans? Övergår inte detta till LSS och försäkringskassan och de godkänner antal timmar efter familjens behov...
 12. L

  Hur orkar ni?

  Lider med er (Honey) som har det framför er. Hoppas att det går bättre till denna gång. Det är en svår balans känslomässigt och det är svårt att "känna lagom" när man väl står där med ett litet knyte.
 13. L

  Hur orkar ni?

  Tack för svar och din omtanke! Liten flyttade för ett par veckor sedan, det gick snabbt efter att vi fick ta del av beslutet. Saknaden är stor♡
 14. L

  Hur orkar ni?

  Vi har haft äran att ta hand om en nyfödd under 4 månader. Tanken när vi tackade ja till uppdraget va att hen kanske skulle bli kvar hos oss som uppväxtplacering. Men innan jul fick vi besked om att lillen skulle adopteras bort till en ny familj som bor långt bort. Vi fick också veta att vi inte...
 15. L

  Umgänge uppväxtplacering: Hur mycket har vi som fam.hem rätt att säga till om?

  Hej Det låter inte klokt att utsätta ett litet barn för denna negativa upplevelse gång på gång. Och förstår verkligen att även ni far illa i situationen. Jag misstänker att ni har en SOL placering? Vilket möjligen påverkar hur soc kan ställa krav och agera. Förhoppningsvis jobbar dom stenhårt på...
Topp